Tessera zelfevaluatie

Poolse verordeningen bewijzen dat de steun wordt gebruikt voor de aankoop van een fiscale fiscale hd hd-printer van posnet. Deze ondersteuning omvat een terugbetaling van 90% van de aankoopprijs, deze mag 700 PLN niet overschrijden. Als de ondernemer echter meerdere apparaten koopt, wordt de huidige lening voor elk afzonderlijk berekend, maar niet voor het totaal. Omdat de opluchting voor het kopen van een kassa winstgevend is en veel geld zal besparen.

Dus laten we dit aanbod aannemen. Er zijn tenslotte bepaalde eigendomsregels uit dergelijke opluchting. Geïntroduceerd consumeert in de wet op de belasting op goederen en bijstand.Een belangrijke waarheid is de noodzaak om in de belastingtitel het aantal kassa's te vermelden dat vroeger werd ingevoerd voor de registratie van omzet en verschuldigde belasting. Daarnaast moet u ook het adres opgeven waar de bedragen worden gebruikt. Opgemerkt moet worden dat een dergelijke aanvraag moet worden geretourneerd vóór de datum van aanvang van eigendom uit kassa's.Een andere waarheid is de noodzaak om de toegewezen deadlines te halen waarmee de belastingbetaler de gerapporteerde kassa's moet installeren en gebruiken.Bovendien moet een dergelijk bedrag voldoen aan de technische vereisten zoals uiteengezet in de btw-resolutie. Evenals specifieke functies. Het moet bijvoorbeeld een veilige overdracht van informatie naar externe media mogelijk maken. Kassa's worden daarom technisch gecontroleerd voordat ze een restitutieverzoek indienen voor hun aankoop.Deze regel werkt voor mensen die zijn vrijgesteld van btw. Zulke personen moeten, om een ​​terugbetaling te krijgen voor de aankoop van een kassa, bovendien een afzonderlijke aanvraag indienen met relevante gegevens van de belastingbetaler. Voor dit effect zijn bijvoorbeeld de voor- en achternaam, adresgegevens, belastingidentificatienummer en het nummer van de bankrekening vereist, die gemakkelijk kunnen worden teruggestuurd voor de aankoop van dergelijke contanten. Het moment waarop een dergelijk rendement moet worden bereikt, is 25 dagen vanaf het moment dat de belastingplichtige een andere aanvraag indient.Samenvattend is het de moeite waard om de volgende hoge principes te hebben. Zodra ze zijn bereikt, moet de korting voor het kopen van een kassa worden toegekend.