Risicobeoordeling van doorligwonden

De noodzaak om een explosierisicobeoordeling en een explosiebeveiligingsdocument te ontwikkelen, is van toepassing op eenheden waarin werkzaamheden met ontvlambare stoffen tot gevaarlijke explosieve mengsels kunnen leiden en een explosiegevaar op de werkplek kunnen veroorzaken. Veel internationale bedrijven bieden uitgebreide ondersteuning bij de voorbereiding van ondersteuning voor explosiebeveiliging, d.w.z. explosiebeveiliging in industriële onderdelen.

Door de praktijk toe te geven of ze stoffen opslaan die explosieve atmosferen met lucht kunnen veroorzaken, zoals gassen, vloeistoffen, vaste stoffen met een hoge mate van desintegratie - stof, moet de heer een explosierisicobeoordeling uitvoeren, wijzend op explosiegevaarlijke gebieden. Het moet ook geschikte explosiegevaarlijke zones in voorzieningen en externe gebieden vaststellen, waarbij wordt verondersteld dat de grafische classificatiedocumentatie en tekenfactoren die een ontsteking kunnen veroorzaken.

doelstelling:Analyse uitvoeren en een document over veiligheid op de werkplek maken vóór ontploffing. Het doel van het maken van de tekst is om te voldoen aan wettelijke vereisten en de risico's te minimaliseren die samenhangen met het voorstellen van explosieve atmosferen op de achtergrond van het werk.

De manier van voltooiing van de service:Werkplekken waar explosieve omgevingen kunnen voorkomen, zullen worden beoordeeld aan de hand van een schema op het oppervlak van het explosiegevaar.

Explosiepreventie en explosiebeveiliging:De tweede fase zal de bronnen van ontsteking te bepalen samen met een aanvullende lijst: hete oppervlakken, open vuur, met inbegrip verbranden van de deeltjes en gassen, vonken mechanische, elektrische machines, zwerfstroomcorrosie en kathodische corrosiebescherming statische elektriciteit exotherme reacties de mogelijkheid van blikseminslag, elektromagnetische golven radiofrequentie, ultrageluid, ioniserende straling, compressie adiabatische en verder schokgolven, met inbegrip van de zelfontbranding van stof. Bij het bepalen van de aanwezigheid van explosieve atmosferen, zal worden gecontroleerd of de apparatuur en beveiligingssystemen voor mensen die plaats waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen, werden gekoppeld aan groepen gunstig voor explosiegevaarlijke zones.