Interplanetaire stof en gassen

In een onderneming waar zich stof, vloeistoffen, gassen of ontvlambare dampen bevinden en er geen zones zijn aangewezen die explosiegevaar zouden kunnen hebben, moet onverwijld een uitgebreid document met de naam explosierisicobeoordeling worden opgesteld.Het zou moeten zijn dat de werkgever de plicht heeft om explosiegebieden te leiden.

Onderzoek ook de paragraaf § 37. 1. De verordening van de minister van privézaken en de zorg van 7 juni 2010, in wezen de brandbeveiliging van gebouwen, andere bouwwerken en gebieden (OJ.10.109.719, zowel in gebouwen waar ook nog steeds op aangrenzende gebieden waar brandbare materialen worden opgeslagen, opgeslagen of waar er mengsels kunnen zijn die een explosie kunnen veroorzaken, wordt een explosierisicobeoordeling uitgevoerd.In de huidige beoordeling is het absoluut noodzakelijk om de ruimten aan te geven die explosiegevaarlijk zijn. Op plaatsen en buitenruimten moeten geschikte explosiezones worden aangewezen. Grafische documentatie moet worden opgesteld met classificatie en factoren die een explosie kunnen veroorzaken.

De beoordeling van het explosiegevaar moet worden verondersteld in overeenstemming met de toepasselijke Europese normen, waaronder het volgende, onder meer:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosieve atmosferen. Preventie van explosie- en explosiecontrole.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosieve atmosferen - Classificatie van de ruimte - Gas explosieve atmosferen.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosieve atmosferen.Classificatie van de ruimte. Atmosferen die ontvlambaar stof bevatten,• Technische norm ST-IIG-0401: 2010 "Gasnetwerken. Explosieve atmosferen Advies en vestiging.• PN-EN 6079-10-14 "Explosieve atmosferen - Ontwerp, selectie en montage van elektrische installaties"• PN-EN 60079-20-1 "Explosieve atmosferen - Materiaaleigenschappen met betrekking tot classificatie van gassen en dampen - Experimentele methoden en tabelgegevens"• PN-EN 50272-3: 2007 "Vereisten voor het vertrouwen en het toevoegen van secundaire batterijen..